info@dentalhygiene.sk

+421 908 83 83 88

Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám. Externý dopravca a učtovnícka firma sú jediné výnimky, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru a vedenie učtovníctva. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.